REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 10e jaargang No. 31 RABOBANK No. 14.00.01.751 6 augustus 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA" Zaterdag 8 augustus: op deze dag zal er weer oud papier worden opgehaald. De volgende leden worden daartoe om 10 uur bij G. Kessels, Stationsweg verwacht: Lei Martens, Theo Pluk, Hans Mulder, Frank v.d. Venne, Gerrit Vermeulen en Joof Teeuwen. Vanaf 10 uur kunt U het oud papier weer gebundeld aan de straat klaarzetten, waarna genoemde mensen het zullen komen ophalen. Voor Uw medewerking bij voorbaat onze dank. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o DAMESGYMNASTIEK 45 - 60 JAAR. Uit de praktijk blijkt, dat er op dit moment nog te weinig gele genheid is voor de dames tussen de 45 - 60 jaar om op aangepas te en verantwoorde manier aan beweging te doen. Aan deze "ver geten groep" willen wij wat doen. Bij voldoende deelname starten wij met een nieuwe groep op donderdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur Opgave en inlichtingen: Mevr. Direkstel. 81075 Mevr. Bouten, tel. 80362. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o M.A.S.J. Het maatschappelijk advies sentrum voor jongeren, dat zich bezig houdt met hulp, opvang, informatie en advies aan jongeren en jongvolwassenen, wil in september a.s. weer starten met jonge- renpraatgroepen en wel in diverse plaatsen zoals: Venray, Horst, Gennep en Bergen. In een praatgroep kun je met anderen samen praten, doen en denken over allerlei onderwerpen, die je bezig houden, bijvoorbeeld: - over school, werk of hoe het is om werkloos te zijn; 1

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1