I s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e jaargang No. 30 30 juli 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA" Wijziging datum oud papier ophalen: hoewel het gebruikelijk is om op elke eerste zaterdag van de maand oud papier op te halen, kan dit ophalen op zaterdag 1 augustus a.s. niet doorgaan. In verband met vakantie van de afnemer is het niet mogelijk om een container te krijgen, waardoor wij genoodzaakt zijn het oud papier ophalen één week op te schuiven. Wij willen U daarom vra gen Uw oud papier een week langer te bewaren: op zaterdag 8 augustus a.s. zullen wij dit graag bij U komen ophalen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o DAMESGYMNASTIEK 45 - 60 JAAR. Uit de praktijk blijkt, dat er op dit moment nog te weinig gele genheid is voor de dames tussen de 45 - 60 jaar om op aangepas te en verantwoorde manier aan beweging te doen. Aan deze "ver geten groep" willen wij wat doen. Bij voldoende deelname starten wij met een nieuwe groep op donderdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur Opgave en inlichtingen: Mevr. Direkstel. 81075 Mevr. Bouten, tel. 80362. o-c AGENDA 1 aug. Franse avond, Iduna 7 aug. Film, Iduna 8 aug. Harmonie, oud papier ophalen 19 aug. Meiden avond, Iduna 20 aug. Harmonie, bestuursvergadering 22 aug. Gouwe ouwe, Iduna 29 aug. Disco, Iduna 30 aug. Einddatum introduceren tennisclub 31 aug. Harmonie kwartaalbespreking orkest sept Kevelaer, O.V.B. i 0 1 0 1 O i 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 O 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1