Graag wil ik alle Oostrumse mensen bedanken voor de financiële steun aan het psychiatrisch centrum Caraes in Rwanda. Het geld wordt gebruikt voor de aanleg van waterreservoirs en voor de aanschaf van diverse gereedschappen.' Veel dank! Frits Basten BP 423 Kigali Rwand a Bankrekening: Rabo 14.00.08.519 inz. Caraes Rwanda. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5