S REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e jaargang No. 28 16 juli 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 uur. o—o—o—o—o-o—o—o—o-o—o-o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o-o—o-o-o—o—o—O O O LEDEN L.V.B Kursus_Algemene_Vorming_voor_Agrarische=Vrouwen AVAV Het doel van deze kursus is: aan de hand van aktuele informatie en door de doelneera.sters zelf ingebrachte ervaringen en meningen, de positie van de agrarische vrouw versterken in haar gezin, in het bedrijf en in de samenleving. Programma - ontwikkeling van het agrarische gezin vanaf 1800 tot nu - de agrarische gezinshuishouding: het omgaan met arbeid, tijd en geld en de taakverdeling - de ontwikkeling van het agrarische bedrijf: klein-bedrijf midden-bedrijf en mammoet-bedrijf - wonen in het buitengebied: hoe wonen we en wat betekent dat voor onze omgeving? - agrarische vrouwen en politiek: hebben wij met politiek te maken? - agrarische belangen in organisatie en coöperatie - E.E.G., organisatie en coöperatie - landbouw hier en landbouw in de wereld - één bijeenkomst wordt ingevuld met de wensen van de kursisten. Duur 10 middagen van 13.30 tot 16.00 uur. aar, wanneer en opgave? - kring Venrayop dinsdagmiddag vanaf 1 september t/m 3 novem ber 1981.Opgave vóór 1 augustus 1981 bij de kontaktpersoon van 1 T47 t OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1