REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e jaargang No. 27 9 juli 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o LEDEN_L.V^B. Dinsdag 14 juli a.s. houden we onze jaarlijkse wandelori├źntatie tocht. We starten dit jaar op veler verzoek later en wel om 18.30 uur bij het parochiehuis. Na afloop gaan we dan eten in Wanssum. Opgeven voor deze tocht t/m 11 juli a.s. bij: Mevr. Wolters, tel.: 82129. Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o BILJARTVRIENDEN - SNA Zowel de onderlinge kompetitie van de jeugd als van de senioren is nu definitief voorbij. Alhoewel de uitslag bekend gemaakt zal worden op de feestavond ziet het er naar uit dat bij de jeugd Hans van Dijk als winnaar uit de bus zal komen. Bij de senioren weet ik het nog niet, dat hangt af hoe Harrie Lenssen de zaak berekent De onderstaande wedstrijden werden deze week nog gespeeld: Peter Janssen - Hans van Dijk 0-2 Marcel Derks - Pieter Verhagen 0-2 Hans Kessels - Michel van Dijk 0-2 Het hoogste gemiddelde was voor Hans van Dijk met 1-7- Tenslotte wil ik nog vermelden dat de Muziekvereniging Harmonie "Sub Matris Tutela" zaterdagavond een receptie houdt in het ge meenschapshuis ter gelegenheid van de door hen behaalde eerste prijs te Stiphout. De biljarters zijn voor deze receptie ook uit genodigd. Aanvang 20.00 uur. HEINE. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 1 OOSTRUMs WEEKBLAD 1 I

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1