S.V. OOSTRUM -_AFDELING VOETBAL^ Op dinsdag 23 juni vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats van de S.V. Oostrum, afd. voetbal. Voorzitter van Soest wees in zijn openingswoord op de problemen die de amateursportverenigingen bedreigen, door voorgenomen overheidsmaatregelen, zoals BTW op kantine-omzetten, hoofdelij ke aansprakelijkheid van de penningmeester e.d. Allemaal maatre gelen die de vrijwilligers waarop de verenigingen vaak zijn aan gewezen zullen afschrikken. De voorzitter riep de leden op attent te zijn op artikelen in de pers aangaande deze proleinen. Als de overheid doorzet zullen er zeker vanuit de amateursport acties komen. Hierna volgde een levendige vergadering, waarin een drietal af tredende bestuursleden, J. Raedts, A. van Soest en W. Tacken werden herkozen, en A. van Soest opnieuw tot voorzitter. De accommodatie van S.V. Oostrum wordt momenteel verder uitge breid met een derde veld. Dit komt er dankzij de zelfwerkzaam heid van de leden. Dit derde veld is een zeer welkome uitbreiding, omdat de twee huidige velden niet van de beste kwaliteit zijn. o-o-o~ o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o COZOVOLLEYBALTOERNOOIOJC_IDUNA Zaterdag is het zover, dan proberen we er een gezellige middag (avond) van te maken! Het programma ziet er als volgt uit: We beginnen om 13.00 uur, we willen jullie daarom vragen om 12.30 uur aanwezig te zijn (met het inschrijfgeld) De poule-wedstrijden duren tot 15.40 uur. Hierna komt de halve finale, deze is gepland om 16.00 uur. De finale begint om 16.30 uur. De prijsuitreiking vindt om 21.00 uur plaats ('s avonds dus), hierbij kunt u uw inwendige mens versterken bij een kampvuur. Voor wat muziek mag men zelf instrumenten meebrengen en natuur lijk ook bespelen. Nu volgen de namen van de "strijdcollegas 1. De taf eltennisver- "de Snert jongens" 2. Smash '78 - de V.O.T. 3. Harmonie S.M.T. - Harmonie 1 4. Harmonie S.M.T. - Harmonie 2 5. Eikenhofkapel - V.C. "de Eikels" 6. Gemengd Koor - "de Plaarzék" 7. S.V. Oostrum - S.V.O. 8. Veteranen - "de Veteranen"

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 9