van de bekende weergoden. Mensen uit Oostrum: fantastisch! Bedankt! De organisatoren, o—o-o-o-o—o-o-o-o-o—o~o—o-o-o-o-o—o-o—o—o-o—o—o—o—o-o—o—o-o—o—o Dank zij het mooie weer en de goede inzet van iedereen kunnen wij weer terugzien op een goed geslaagde dag voor de jeugd. Vele ballonnen zijn zaterdag begonnen aan een verre reis. En nu maar afwachten waar ze terecht komen. Wekelijks zullen wij de stand van de ballonnenwedstrijd in het Oostrum's Weekblad bekend maken. De kaartjes die terug gestuurd zijn kunnen ingeleverd worden bi Hans Cornelissen, van Broekhuizenstraat 15 Hub Groenen, Herenpasweg 16 De naam van het kinderkopje dat tijdens de jeugdmarkt geboet seerd werd is "Maartje". Deze naam is geraden door Mevr. Versieyen, Geysterseweg 9. Knikkersraden: Het aantal knikkers was 584 stuks. Dit werd met het getal 580 het dichtst benaderd door Ceciele Zeelen, Mgr. Hanssenstraat 34. Jeugdwerk A.D.O.R. Gevondenop de jeugdmarkt is een portemonnaie met inhoud gevon den. Deze is terug te verkrijgen bij Hans Cornelissen, van Broekhuizenstraat 15. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o AGENDA 4 juli Harmonie, oud papier ophalen 5 juli Harmonie, medewerking Eikenhofkapel fo.g.v opening Oude Watermolen 2 t/m 5 juli: Opening Oude Watermolen 6 juli Harmonie exercitierepetitie orkest en tamboerkorps 8 juli HarmonieEikenhofkapel Tiroleravond te Spraeland 9 juli Harmonie, bestuursvergadering 15 juli Aanvangsdatum introduceren tennisclub 18 juli Harmonie, medewerking Eikenhofkapel feestavond Vredepeel 30 aug0 Einddatum introduceren tennisclub 1 sept. Kevelaer O.V.B. 8 sept Ouderavond kleuterschool voor de ouders van onze jongste kleuters 21 sept Openbare vergadering dorpsraad café Vermeulen 22 sept, Spreker Gemeenteraad Q0V„B. 29 sept. Vaderuurtje op de kleuterschool voor alle klassen

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 4