nderfeest bij de_oude_watermolen. van 19.00 - 19.30 uur: leerlingen tamboerkorps van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps Eveneens op woensdag 8 juli zal de Eikenhofkapel op Spraeland een Tiroleravond verzorgen. Donderdag 9 juli: bestuursvergadering in het gemeenschapshuis. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Zoals eerder werd gepubliceerd, behaalde het tamboerkorps van onze Muziekvereniging op 21 juni j.l. bij het concours te Stip hout (Noord-Brabant) een fraaie eerste prijs. Dit resultaat, be haald onder leiding van Directeur P.Poels, vormde een fijne be kroning op de inzet en enthousiasme tijdens de voorbereiding. Bij gelegenheid van dit succes zal op zaterdag 11 juli a.s. in het Gemeenschapshuis een receptie worden gehouden van 20.00 tot 21.00 uur. Wij hopen U daarbij te mogen begroeten. Met het plaatsen van een vlag op 't speelfort door Wethouder Schols van de Gemeente Venray, daarbij geholpen door een van de aanwezige jongens, werd afgelopen zaterdag t speelterrein "Oude Watermolen" officieel geopend. Tevens betekende dit de start van een aantal aktiviteiten voor en door de jeugd, dat volgens ieder een grandioos kinderfestijn werd. Het slagen hiervan is voor 't merendeel te danken aan een voor beeldige manier van samenwerking en inzet van de dorpsgemeen schap Oostrum. Als organisatie kun je hier alleen maar dankbaar voor zijn. Zonder mensen met name te noemen is dan ook een echt gemeend woord van dank op zijn plaats voor: - Werkcomité Oostrum en ieder die daarbij hoort voor de opzet van de opening. - Het jeugdorkest van de harmonie dat deze opening muzikaal kleurde - Jeugdclub ADOR die een geweldige kindermarkt organiseerde. - De grote groep ouders die de daarop volgende kinderkermis ge smeerd liet draaien. - De Eikenhof-kapel die voor een fraai muzikaal intermezzo zorg de - Jeugdclubs Iduna en COZO die 't gebouw beschikbaar stelden. Zon stuk samenwerking werd zelfs beloond door de medewerking 3 - O O O—O O O—O O O O O O O O O o o o o n n o o O O O O O O O

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3