REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e jaargang No. 26 2 juli 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-^o—o-o-o—o-o—o-o-o—o-o-o-o—o-o—o—o~o—o-o-o—O LEDEN L.V.B. Dinsdag 14 juli a.s. houden we onze jaarlijkse wandeloriëntatie tocht. We starten dit jaar op veler verzoek later en wel om 18.30 uur bij het Parochiehuis. Na afloop gaan we dan eten in Wanssum. Opgeven voor deze tocht t/m 11 juli a.s. bij: Mevr. Wolters, tel.: 82129 Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Enkele mededelingen vanuit de Kleuterschool: Aan de ouders, - Zoals U reeds weet, zal Marly na de grote vakantie haar werk zaamheden als leidster niet meer hervatten, In verband hiermee is er op woensdag 8 juli een afscheids feestje. 's Morgens zullen er voor alle drie de klassen wat feestelijk heden zijn. Om 11 uur mogen de kleuters van de klas van Liesbeth en Margreet naar huis.(voor brigadiers wordt gezorgd! Voor de kleuters van Marly haar klas en hun ouders zijn er dan in de speelzaal nog wat feestelijkheden. - In verband met het vertrek van Marly wordt er een nieuwe lkr. aangenomen. Zo gauw wij weten wie dit gaat worden geven wij U bericht - Denkt U aan het spreekuurtje???? Vanavond om 8 uur. Voor ouders van alle drie de klassen die ev. een persoonlijk gesprekje met de leidster willen hebben! (voor de ouders van de oudste kleuters zijn juffr. Mia en juffr. José ook aanwezig) Met vriendelijke groeten, Liesbeth, Marly en Margreet. 1 OOSTRUIV s WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1