stal van uw bagage en persoonlijke bezittingen, vergoedt genees kundige kosten dokter, apotheek, ziekenhuis) plus de daaruit voortvloeiende reis-, verblijf- of vervoerskosten en waarborgt een redelijk bedrag bij blijvende invaliditeit als gevolg van ongeval. Bent u verplicht verzekerd? Neem dan vooraf kontakt op met uw ziekenfonds en vraag naar buitenlandverklaring E - 111. TIJDELIJKE REISCASCO-VERZEKERING Bent u alleen WA- verzekerd? Voor personenautos niet ouder dan 7 jaar is het mogelijk om een tijdelijke verzekering voor schade aan uw eigen auto af te sluiten. Deze korte termijnverzekeringen zijn over het algemeen erg kostbaar. ANWB- INTERNATIONALE REISEN KREDIETBRIEF(IRK) De IRK geeft u een veilig gevoel als u met de auto naar het buitenland gaat. U kunt echter alleen dan over een IRK beschik ken als u lid bent van de ANWB. Bij onze bank kunt u zowel lid maatschapskaarten als IRK's krijgen. Losse IRK's kosten 25, Met nadruk wijzen wij erop dat een Reis- en kredietbrief GEEN verzekering is, het is een dokument dat recht geeft op hulp van ANWB in het buitenland. INTERNATIONALE AUTOMIBILI _S TENVER_ZEKER_ING_ IA V De I AV voorziet in direkte daadwerkelijke hulp bij pech en onge val aan de auto. U kunt echter alleen dan een IAV verzekering ne men als U -tevens in bezit bent-van een reisverzekering(Europese De dekking van een IRK en IAV verschillen niet veel van elkaar. De IAV geeft in zijn algemeenheid een iets ruimere dekking. Beide zijn echter goed en onmisbaar bij verblijf met de auto in het buitenland. REISDOCUMENTEN: Onder reisdokumenten verstaan wij: paspoort, toeristenkaart visum. Overtuig u vooraf of u in bezit bent van de vereiste do- kumenten. Voor een aantal landen kunt u volstaan met paspoort maximaal 5 jaar verlopen. Bij verzilvering van o.m. cheque's in het buitenland is echter een geldig paspoort vereist. BUITENLANDS GELD EN REISCHEQUE^S Van de meest gangbare valuta hebben wij in vakantieseizoen vol doende n voorraad. Om teleurstelling te voorkomen is het echter verstandig Uw bestelling vooraf (b.v. enkele dagen) door te geven. U kunt tevens beschikken over reischeque's niet te ver warren met eurochequesDeze cheques kunt U krijgen in o.m. de volgende geldsoorten Duitse Marken; Am. Dollars; Can. Dollars; Franse Francs. Reischeq. zijn verzekerd tegen verlies en dief- 8

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 8