19 okt Openbare vergadering dorpsraad (Michels-Bowling) 7/8/9/ nov. Concert- en toneeluitvoering Harmonie-Vlasbloem 27 okt nov Excursie Nestlé O.V.B. Uitwisseling O.V.B. 11 nov. Algemene ledenvergadering carnavalsvereniging 10 nov. Oliebollenaktie Nobel 17 nov. Kienen St. Nicolaas O.V.B. 8 dec. Spreker over werklozen O.V.B. 17 dec Kerstviering O.V.B. 21 dec. Openbare vergadering dorpsraad café Vermeulen 1 maart '82: Algemene ouderavond kleuterschool klas 1: juffr. Margreet 2 maart '82: Algemene ouderavond kleuterschool klas 2: juffr. Liesbeth 4 maart '82: Algemene ouderavond kleuterschool klas 3: nieuwe leidster o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o JEUGp-AVONDVIERDAAGSE De 4 v/andelavonden zijn weer voorbij. Er deden dit jaar van Oostrum 185 wandelaars mee. Hiervan waren 11 groepen gemaakt. U snapt wel, dat hier nogal wat leiding voor nodig was. (Totaal 27). Wij willen dan ook de ouders en teamleden van kleuter- en basisschool die mee gelopen hebben hartelijk bedanken voor hun inzet. Oostrum heeft prijzen behaald, waarvan drie le^ prijzen. We hopen dat er volgend jaar weer zoveel kinderen meelopen. Alle T-shirts en doekjes moeten worden teruggebracht bij: Martine WeysStationsweg 175 - tel.: 81656. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Dames Gymclub Oostrum Donderdag 25 juni is de laatste gymles vóór de grote vakantie. Op donderdag 3 september beginnen we dan weer met de wekelijkse gymlessen van 20.15 - 21.15 uur. Prettige vakantie.' o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o RABOBANK.OOSTRUM 0 Nu het vakantieseizoen 1981 voor velen voor de deur staat willen wij de aandacht vestigen op een aantal belangrijke punten: REISVERZEKERING: Ga niet op vakantie, zeker niet naar het buitenland, zonder een reisverzekeringDe ideale reisverzekering dekt verlies en dief- 7

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 7