zen op school haalt. Maar daar bleef het niet bij. Onze harmonie moest nog 'ns optre den, de derde keer op deze zondag. Want ons taboerkorps, onder leiding van Piet Poels, behaalde in Stiphout 'n eervolle en ver diende eerste prijs in de eredivisie. 'n Prachtig resultaat dat bereikt werd dankzij de kundigheid van Piet Poels en het doorzettingsvermogen van alle leden, wat hebben deze jongens geoefend op het gazon naast de pastorie, dag in dag uit, ik kon het haast van buiten. Piet,Lei,Jan en al le leden van ons tamboerkorps, van harte proficiat met deze be loning voor jullie inspanning, voor dit geweldig succes, voor dit volkomen verdiend resultaat. Uw pastoor. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o AGENDA: 27 juni 27/28 juni 27 juni 27 juni 4 juli 5 juli 2 t/m 5 6 juli 8 juli 9 juli 15 juli 18 juli 30 aug. 1 sept. 8 sept. 21 sept. 22 sept 29 sept. 2 okt juli: 13 okt. 15 t/m 18 okt Jeugdmark A.D.O.R. Opening speelveld Watermolen Harmonie, medewerking jeugdorkest, jeugdtamboers en Eikenhofkapel b.g.v. opening speelveld Waterm. Harmonie, deelname Eikenhofkapel festival te Westerbeek Harmonie, oud papier ophalen Harmonie, medewerking Eikenhofkapel b.g.v. opening Oude Watermolen Opening Oude Watermolen Harmonie exercitierepetitie orkest en tamboerkorps Harmonie, Eikenhofkapel Tiroleravond te Spraeland Harmonie, bestuursvergadering Aanvangsdatum introduceren tennisclub Harmonie, medewerking Eikenhofkapél feestavond Vredepeel Einde introduceren tennisclub Kevelaer O.V.B. Ouderavond kleuterschool voor die ouders die nog nooit een kleuter op de kleuterschool hebben gehad Openbare vergadering dorpsraad café Vermeulen Spreker Gemeenteraad O.V.B. Vaderuurtje op de kleuterschool voor alle klassen Vaderuurtje op de kleuterschool voor klas 2: juffr. Liesbeth klas 3: nieuwe leidster Moederavond O.V.B. Harmonie, Dorpsfeesten/Wielerdriedaagse in tuin- bouwloods

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6