Zondag 8.30 uur 10.00 uur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 9.00 uur 9.00 uur 9.00 uur 900. uur 9.00 uur 19.00 uur Jan v.d. Berg Bert Daniëls (vw. het personeel v.d. wasse rij St. Servaas) Harry Valckx (vw. de Buurt) Lena Camps-Driessen (vw. de kaartclub) Gertruda Janssen-Peeters(Gem. Koor) Voor 'n vriend Tot eerherstel t.e.v. het Onbevlekt Hart van Maria Voor 'n genezing Theo Camps en Anna Verhoeven Broeder Drabbels en overl. familie GEZINSMIS Jan Haegens Antoon Tacken en Wilhelmina Janssen Pierre Jacobs, Jan Hulsman en Martien Moorrees Math Basten (vw. de familie Janssen) Lena Camps-Driessen (Kinderkoor) Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 uur René Theeuwen-Frits Dupont-Ronny Pelzer- Hans Holtackers Zondag 8.30 uur Koen Litjens-Jan Rutten-Sjackie Wilmsen- Roel Folkerts 10.00 uur Harm van Huet-Clemens Weijs-Bram Linskens- Sander Martens Na regen komt zonneschijn Dit spreekwoord werd ook zondag weer bewaarheid. Jammer dat die zon niet wat eerder kwam. Het was 'n moeilijke beslissing: de processie door laten gaan of niet? Voor mij persoonlijk en ik denk ook wel voor vele anderen 'n pijnlijke beslissing om de processie niet te laten doorgaan; maar de lucht zag er te drei gend uit om het te riskeren. Jammer voor de velen die zich weer ingezet hadden voor deze jaarlijkse processie; ik wil dan ook graag iedereen bedanken voor hun werk, tijd, voor de bloemen, voor het strooisel, voor hun aanwezigheid - allen hartelijk dank. Wat mij, ondanks de te leurstelling van het niet-doorgaanbijzonder goed deed, was het voorstel van de commissie om er het volgend jaar wat grootser van te maken; ik juich dit bijzonder toe. In de namiddag kwam er weer volop zon: want onze jongens en meisjes kwamen met bekers en prijzen terug van de vierdaagse. Proficiat jongens en meisjes en nu maar zorgen dat je ook prij- 5

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 5