PROGRAMMA_OPENING_SPEELTËRREIN Zaterdag 27 juni a.s. wordt 't speelterrein feestelijk geopend. Het volgende programma is voor deze dag opgesteld. 10.30 uur: Kinderen zetten kindermarkt op. Officiële opening, opgeluisterd door 't jeugdorkest van de Harmonie Oostrum. Start kindermarkt met neven-aktiviteiten Oplaten ballonnen. Kinderkermis 12.00 uur 12.30 uur: 14.30 uur: 14.45 uur: Het programma is volledig op de kinderen afgestemd. Wij hopen dan ook dat alle kinderen uit Oostrum aanwezig zijn, meedoen en plezier hebben. Wij denken wel dat de kinderen 't best leuk zullen vinden als ook de ouderen blijk van belangstelling geven. Nog enkele mededelingen. - Willen alle mensen die hulp hebben toegezegd of een taak op zich hebben genomen dit ook nakomen. - Voor de kinderkermis worden aan alle kinderen die mee willen doen een kaart uitgereikt. Met deze kaart kan dan elk kind aan de diverse spelen mee doen De organisatoren o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Aan de Oostrumse Bejaardenvereniging Zoals jullie misschien al gehoord hebben organiseren O.J.C. Iduna en C.O.Z.O. 2 juli a.s. een Bejaardenmiddag. Deze wordt gehouden i.v.m. de opening van de Oude Watermolen. Ons program ma ziet er als volgt uit: 14.00 uur 15.00 uur 15.30 uur 17.00 uur Het aanbieden van koffie en vlaai Bezichtiging van het gebouw Demonstratie van de volksdansclub Start bejaardenkermis Hier kunnen jullie: ballen gooien bussen gooien ringwerpen sjoelen pijltjes gooien ezeltje prikje Sluiting Wij hopen dat we donderdag 2 juli alle Oostrumse bejaarden kunnen begroeten. Groetjes en tot dan, C.O.Z.O. O.J.C. Iduna

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3