HARMONIE_"SUB JMATRIS_TUTELA" Donderdag 25 juni: Bestuursvergadering in het Gemeenschapshuis, deze vergadering begint om 20.00 uur. Zaterdag 27 juni: Bij gelegenheid van de opening van het speel- têrrëïn~bïj~dë~Öude Watermolen zal aan deze opening medewerking worden verleend door het jeugdorkest, de jeugdtamboers en de Eikenhofkapel. Alle leden van het jeugdorkest en de jeugdtam- boers worden daartoe, zonder uniform, verwacht om 12.00 uur bij de Oude Watermolen. Eveneens op zaterdag 27 juni zal de Eikenhofkapel 's avonds deelnemen aan het festival te Westerbeek. Maandag 29 juni: De repetitie voor het jeugdorkest komt te ver vallen i.v.m. afwezigheid van de directeur. Voor het (grote) orkest zal een exercitierepetitie gehouden worden, welke repetitie oorspronkelijk gepland was op 6 juli. Deze exercitierepetitie wordt, samen met het tamboerkorps, gehouden van 20.00 - 21.00 uur. Alle leden van orkest en tam boerkorps worden daartoe om 20.00 uur met instrument bij het Gemeenschapshuis verwacht. Woensdag 1 juli: repetities in het Gemeenschapshuis, van 18.30 - 19.15 uur: opleidingen tamboerkorps van 19.00 - 19.30 uur: leerlingen tamboerkorps van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps Zaterdag 4 juli: op deze dag zal weer oud papier worden opge haald DEELNAME_TAMB0ERK0RPS_AAN_C0NC0URS_TE_STIPH0UT. Door het tamboerkorps van onze harmonie werd op zondag 21 juni j.l. deelgenomen aan een concours te Stiphout, georganiseerd onder auspiciën van de RK bond van Muziekgezelschappen in het Bisdom s-HertogenboschHet tamboerkorps, onder leiding van directeur Poels, mag terug zien op een geslaagd concours-optre den. In de Ere-divisie sectie A werd met een punten-totaal van 292^ een dik verdiende eerste prijs behaald. Een beoordeling die het optreden in de Ere-divisie ruimschoots bevestigt, een beoordeling die een stimulans kan zijn om op deze wijze verder te gaan. De muzikale ontvangst van het tamboerkorps bij hun terugkeer in Oostrum kreeg daarom een extra feestelijk tintje, behalve de waardering voor de voorbereiding voor dit concours optreden, mocht daarbij ook de waardering voor het alleszins verdiende resultaat tot uitdrukking gebracht worden. Wij willen daarmede het tamboerkorps, onder leiding van directeur Poels, ook vanaf deze plaats van harte geluk wensen. 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2