10.30 uur: kan er begonnen worden met het opbouwen van de kraamp jes 12.00 uur: officiële opening van het speelterrein. Daarna wordt het startsein gegeven voor het begin van de markt. 14.30 uur: oplaten van de ballonnen. Tijdens de jeugdmarkt zijn er op het "marktplein" diverse akti- viteitenoa. - Boetseren; Tijdens de jeugdmarkt zal Hetty Jeuken een kinder kopje boetseren. Dit kunstwerkje zal een naam krijgen, die je dan kunt raden. Diegene die de naam geraden heeft, krijgt het, nadat het gebakken en geglazuurd is, thuis bezorgd. Ook voor de kinderen is er gelegenheid om te boetseren. - Knikkers raden. - Spattrommel; om zelf een schilderijtje te maken. - I.v.m. het 122 jarig bestaan van A.D.O.R. zijn er in de water molen foto's, dia's en ander dokumentatie-materiaal te bekij ken, die betrekking hebben op het jeugdwerk. Op de markt is een kraam waar je frisdrank-koffie-chips e.d. kunt krijgen. Dus jongens en meisjes, breng je brood mee en blijf op het "marktplein" pick-nicken. Tijdens de ballonnenwedstrijd zal de Eikenhofkapel voor amuse mentsmuziek zorgen. De leiding van ADOR komt deze week bij U aan de deur voor de ver koop van kaartjes voor de ballonnenwedstrijd. Natuurlijk zijn er ook nog andere aktiviteiten in verband met de opening van het speelterrein rondom de watermolen. Zie hiervoor verdere mededelingen in dit blad. Jeugdwerk A.D.O.R. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o LOTTO Volgende week woensdag 1 juli of donderdag 2 juli wordt de maand- lotto weer bij U thuis opgehaald. Zorg er voor dat het ingevuld klaar ligt. Je kunt Uw formulier ook inleveren bij Dries Willems, van Broekhuizenstraat 55. JEUGDVOETBAL Er zijn nog steeds B- C- en E-spelers die geen pasfoto ingele verd hebben. Het zijn B- en C-spelers die overgaan naar een A- of B-elftal. E-spelers die 8 jaar zijn en nog geen pasfoto inge leverd hebben, moeten dit zo spoedig mogelijk doen. 10

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 10