deren te begeleiden. De kinderen, zowel van de kleuterschool als de lagere school die met de processie mee willen gaan, worden uiterst 9.45 uur bij de kerk verwacht. Bij aankomst op Trans- Cedron gaan de kinderen van de kleuterschool onder begeleiding weer naar huis, tenzij hun ouders hen bij zich willen houden tijdens de Eucharistieviering. Laten we allen meewerken om er 'n sfeervolle processie van te maken. Ik ben blij dat ook van onderaf de wens naar voren is gekomen om meer gezamenlijk te bidden onder de processie. Ik zou willen voorstellen dat degenen die rechts lopen voorbidden en zij die links lopen nabidden. Moge Christus zegenend in ons midden zijn. P.S. Mocht het zondag regenen, aan gaat de processie niet door en wordt de Eucharistieviering in onze kerk gehouden om 10.00 uur. TOEDIENING_VAN_HET_SACRAMENT VAN HET VORMSEL Deze week vrijdag -19 juni- zal Monseigneur Castermans onder de Eucharistieviering van 19.00 uur het H. Vormsel toedienen aan de kinderen van de 6e klas, welke daartoe door hun ouders worden aangeboden. We mogen toch wel verwachten, dat heel de parochie achter dit gebeuren, achter deze kinderen staat en dat velen deze bete kenisvolle dienst zullen bijwonen. Laat onze jeugdige mensen, die onze steun zo hard nodig hebben, niet in de steek. Het zal een bemoediging voor hen zijn als ze zich kunnen optrekken aan het gelovige, goede voorbeeld van de volwassenen. Uw Pastoor GEMENGDKOOR Zondag 21 juni: Sacramentsprocessie. Zaterdag 20 juni: 14.00 u. Huw. mis. Haperen-Willems Vrijdag 10 juli: 14.00 u. Huw. mis. Gooren-Swemers Vrijdag 17 juli: 15.00 u. Huw. mis. Tinnebroek We hebben repetitie tot en met 15 juli en hopen dat jullie trouw blijven komen tot de vakantie. Het Bestuur o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o Mevr. A.M. v. Soest-v. Veghel verhuisd van Gildestraat- 5 naar verzorgingstehuis Horst Kamer 108. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 7

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 7