Trans-Cearon. Op Trans-Cedron vieren we de Eucharistie - n openlucht-mis - die opgeluisterd wordt door ons Gemengd Koor en onze Harmonie. Op Trans-Cedron worden voldoende banken geplaatst, zodat er niemand hoeft te blijven staan. Na de Eucharitieviering gaan we via de Hoefslag, Kloosterstraat Asselberghsstraat en Vlasakker terug naar onze kerk, waar we sluiten met het Tantum Ergo en de Zegen met het Allerheiligste. De opstelling is als volgt: 1) Misdienaars met het Kruis 2) Tamboerkorps en Harmonie 3) de schoolgaande kinderen 4) de ouderen 5) de meisjes met het Mariabeeld 6) Gemengd-Zangkoor 7) overige misdienaars, Kerkbestuur en Baldakijndragers met het Allerheiligste. WELDOENDE_GING_HIJ_RONp Zo staat het geschreven in het Evangelie -WELDOENDE GING HIJ ROND- waar Hij kwam genas Hij zieken, troostte mensen, gaf mensen weer moed en kracht, maakte Hij mensen blij en gelukkig. Christus is niet veranderd -Hij is en blijft dezelfde- Hij blijft de grote Weldoener. Maar we lezen ook in het evangelie, dat mensen van heinde en ver naar Hem toekwamen, Hem opzochten en Zijn hulp inriepen. Zouden wij allen ook weer niet moeten doen zoals zij, ons weer tot Hem wenden, ons rondom Hem scharen? Zijn dringend smeken: "Komt allen tot Mij", is ook tot ons ge richt, tot onze tijd. Alleen mèt Christus, die Zichzelf noemt: "het Brood voor de wereld", kunnen wij de wereld, die hongert naar geluk, vrede en gerechtigheid, nog redden. Laten we ons daarom zondag in processie rondom Hem scharen, rondom Hem die we meer dan ooit "Broodnodig" hebben, om ons Christen-zijn daadwerkelijk te kunnen beleven en Zijn weg te gaan, de enige weg die tot echt geluk voert. Laten we ook als gemeenschap Hem openlijk onze hulde en dank brengen die zich liet breken voor ons geluk. Wij nodigen U daarom allen, groot en klein, van harte uit om deel te nemen aan de processie en de daaropvolgende Eucharis tieviering op Trans-Cedron. Groot en klein. Ja, ook de kinderen nodigen we heel graag uit. In 'n "Terugblik op de Sacraments processie" van het vorig jaar mocht ik schrijven: "Fijn dat ook de schoolgaande kinderen zo goed vertegenwoordigd waren en. de allerkleinsten hadden zichtbaar plezier in het strooien van bloemen". En ik denk dat O.L. Heer er ook plezier in gehad heeft. Hij heeft immers gezegd: "Laat de kinderen tot Mij ko men en houdt ze niet tegen", We hopen dat ook dit jaar weer veel kinderen mee zullen trekken Leerkrachten van de school hebben zich bereid verklaard de kin-

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6