Eveneens hebt U in 't Dagblad v. Noord Limburg kunnen lezen over de te houden open dagen, op 27 en 28 juni a.s. bij gele genheid van de officiële opening der waterzuiveringsinstallatie te Venray (Spurkt) 'n bezoek aan dit moderne zuiveringsbedrijf is echt de moeite waard. Het Bestuur. o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—O-o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o— HARMONIE_^SUB_MATRIS_TUTELA'' juniSacramentsprocessie met H. Mis op Trans Cedron. Alle leden worden daartoe om 9.50 uur bij de kerk verwacht, vanwaar we in processie naar Trans Cedron zullen gaan en daar de H. Mis mede zullen opluisteren. De vouwlessenaars behoeven niet te worden meegebracht, we zullen gebruik maken van de lessenaars op het instrument. Na de H. Mis zullen we in proces sie terug gaan naar de kerk. Zondag_21_junideelname tamboerkorps aan het concours te Stiphout. Het optreden van ons tamboerkorps is gepland om 17.30 uur, het korps wordt te Stiphout aanwezig verwacht om 16.00 uur, daartoe zal om 15^00_uur de bus vertrekken bijhetGemeenschaps- huis. Om 19.15 uur wordt het tamboerkorps weer terug verwacht in Oostrum. Voor verdere mededelingen m.b.t. dit concours ver wijzen wij graag naar elders in dit blad. Zondag_21_juniinhalen van de Jeugdvierdaagse te Venray. In verband met de afwezigheid van het tamboerkorps zullen we met medewerking van drumband Limbra uit Smakt-Holthees deel nemen aan het défilé van de Jeugdvierdaagse. Alle leden van het orkest worden daartoe verwacht om_16^30 uur op de kruising Kempweg/Helfrichstraat Na afloop van dit défilé zullen we zorgen voor een muzikale ontvangst van ons tamboerkorps. Alle leden van het orkest ver wachten we daarvoor om_l9^15_uur_bij_het_Gemeenschapshuisop welk tijdstip het tamboerkorps wordt terug verwacht. Maandag_22_junirepetities in het Gemeenschapshuis. van 18.30 - 19.15 uur: aspiranten tamboerkorps. van 19.30 - 20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest. van 20.15 - 22.15 uur: repetitie voor het gehele orkest. Woensdag_24_junirepetities in het Gemeenschapshuis. van 18.30 - 19.15 uur: opleidingen tamboerkorps, van 19.00 - 19.30 uur: leerlingen tamboerkorps, van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps. Donderdag_25_juni_bestuursvergadering in het Gemeenschapshuis. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2