- Tijdens de wedstrijden moet er zelf geteld worden. Vind je dit moeilijk vraag dan een van de ouders. - Winnaar is degene die 't eerste 9 games heeft gewonnen. Noteer de uitslagen op 't formulier bij 't prikbord. - Gespeeld kan worden tijdens de normale tijden. Met voorrang kan alleen worden afgehangen: X op baan I X met gebruik van de competitie-plaatjes X tijdens de tijden dat de jeugd normaal mag spelen. Let op dus: jeugdleden die competitie spelen hebben geen voor rang op de tijden dat junioren voorrang hebbenook al spelen dus junioren geen competitie. Wij wensen jullie veel plezier en sportieve spanning. De Jeugdcommissie o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o CORRESPONpENTSCHAP_pAGBLAD_VOOR_NOORD-LIMBURG Omlangs is de hoofdredactie van het Dagblad voor Noord-Limburg in actie geweest om het correspondentcorps door te lichten en van een nieuw jasje met nieuw elan te voorzien. Ook voor Oostrum is er gezocht naar een correspondent. Daartoe heeft het kantoor Venray contact opgenomen met ondergetekende, welke de bijeenkomst van oude en nieuwe correspondenten te Venray heeft bezocht. Het is niet direct de bedoeling dat deze corres pondenten allerlei bijeenkomsten en gebeurtenissen uitgebreid zullen gaan verslaan, doch de intentie is dat deze corresponden ten zullen fungeren als tussenpersoon tussen de verenigingen en inwoners van dorpen respwijken en de redactie te Venray, resp Venlo. Allerlei zaken welke leesstof kunnen opleveren zullen voor vermelding in aanmerking kunnen komen. Als mogelijke aan leidingen noemen we: directe actualiteit zoals branden, onge vallen, benoemingen etc. verenigingszaken zoals bijzondere feest avonden, vergaderingen of bestaansfeestenbijzondere sportpres taties en toernooien, muziekconcoursen en successen, tentoon stellingen van algemene aard zonder verkoopkarakter, 40-of 50 jarige jubilea bij een vereniging of bedrijf, 50 - of 60-jarige huwelijken, carnavalsspecialiteiten. Een aantal van voornoemde zaken is vaak vooraf bij de redactie bekend, soms echter ont breekt die informatie. We verzoeken daarom inwoners en verenigingen van Oostrum hun in formatie door te spelen aan de correspondent, terwijl we met name van de verenigingen een jaarkalender graag ontvangen. Als correspondent is vanaf heden bereikbaar: L._Duyn Valkenkampstraat 20_te 1_L_84396 N.B. Voor zaken betreffende advertenties en/of abonnementen dient u zich te wenden tot het kantoor te Venray op het Henseniusplein 13

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 13