Jacqueline Beckers Sylvia v.d.Berg Karin Groot Monique Beckers Joëlle Verstraelen Petra de Wildt 10.30 - 11.30 uur Antoinette Aarts 11.30 M.L. Loonen Suzanne Raedts Cecile Zeelen 12.30 - 13.30 uur Dhr. van Huët Elly Kessels Dhr. Kusters 13.30 - 14.30 uur MLeeuwenkamp Susanne Martens 12.30 u.Teunis Beckers Harm van Huët Sven v. Resteren Marc de Wildt 14.30 - 15.30 uur Dhr.Custers DhrFranssen Dhr .Paan tj ens Dhr.Punt ATTENTIE Deze laatste groep a.s.zaterdag echter van 15^30-16.30 u. dit in verband met een inhaalles van de vorige groep. (10de les) Bij voorbaat dank voor uw mede werking TRAINSTER: Marie-José Dentjes. tel. 077 - 48324. Mocht er iets niet duidelijk zijn, kan kontakt opgenomen worden met mevr. M.L. Janssen, Stationsweg 138a, tel.: 83555. Wij wensen eenieder veel tennisplezier Het Bestuur. S.V. OOSTRUM AFD. TENNIS Onderlinge competitie jeugdleden. Voor deze competitie hebben zich 17 jeugdleden opgegeven n.l. 13 meisjes en 4 jongens. Ruim voldoende dus om de competitie te laten doorgaan. Gelet op 't aantal jongens/meisjes hebben we besloten om de poules gemengd te maken. De indeling is als volgt: Poule I Karin Groot Bob Kempen Marijke Leeuwenkamp Suzanne Martens Marijke Camps Poule II Jacqueline Beckers Kitty Kempen Rob Linders Colette Kusters M.-Louise Loonen Marianne Nellissen Poule III Silvia v.d. Berg Marjo v. Dijk Aloys Martens Carolien Leeuwenkamp Twan Camps Jacqueline Nellissen De volgende regels zijn van belang: - De deelnemers dienen zelf onderling af te spreken wanneer er gespeeld wordt. De wedstrijden moeten wel vóór 1 augustus zijn gespeeld 12

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 12