KfiSü5l In de A-poule gaat de strijd tussen W VloetC.Min, G.Oudenhoven en S.Rijs. Zomerstop zowel jeugd als recreanten hebben hun laatste spel- avond op 14 juli om daarna pas weer te beginnen op de derde dinsdag in augustus (na de Venrayse kermis) op 18 augustus. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o S.V. OOSTRUM AFD. TENNIS. Onderstaand het lesschema voor het tweede gedeelte van de ten- nislessen/trainingen die op zaterdag worden gegeven. Alle deel- nemers/sters worden vriendelijk verzocht zeer zeker op de eerste les aanwezig te zijn. Mocht men verandering wensen in de ge plande tijd, dan kan dit tijdens de eerste les met onze train- ster worden besproken. Een tennisles duurt 50 minuten; per 10 lessen wordt één verregen de les niet ingehaald, mochten er onverhoopt meer verregende lessen zijn, dan worden deze in overleg met trainster/deelnemers/ sters op een ander tijdstip ingehaald. Voor zover dit tijdtech- nisch' mogelijk is worden deze inhaal-lessen in Oostrum's Week blad vermeld. LESGELD Dit bedraagt voor 10 weken in totaal 350,00 en dit bedrag dient door het totale aantal deelnemers/sters te worden betaald. Wanneer men dus b.v. met vier per sonen tegelijk les neemt, dan betaalt ieder seniorlid voor 10 weken les een bedrag van 87,50. Per juniorlid wordt door de tennisclub per 10 weken een bedrag van 20,00 beschikbaar gesteld. Wanneer dus b.v. 4 juniorleden tegelijk les nemen,dan dient door ieder juniorlid voor 10 weken les te worden be taald: 87,50 min 20,00 is 67,50. Tijdens de eerste tennisles aan onze trainster. Voor de goede orde maken wij eenieder er nogmaals op attent, dat men lid moet zijn van onze tennisclub om aan lessen/trainingen te kunnen deelnemen. De kon- tributie kan men betalen aan Dhr. J.Raedts, waarna men de afhanglabel ontvangt. Onze trainster heeft uitdrukkelijk de instruktie ont vangen geen mensen meer op de baan te laten die nog geen kontributie hebben betaald. BETALING ZATERDAG 20 JUNI 1981 - ELFDE LES 8.30 - 9.30 uur Twan Camps 9.30 - 10.30 u. Angelique Beckers 11 ft

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11