ALGEMENE^VERGADERING_VAN_DE RABOBANK_TE_OOSTRUM Hierdoor roept de Coöperatieve Raiffeisen- Boerenleenbank W.A. gevestigd te Oostrum, Gemeente Venray haar leden op tot het bij wonen van de algemene vergadering, die gehouden wordt op donder dag 2 juli 1981 om 20.00 uur ten kantore van de Rabobank, Mgr. Hanssenstraat 16, te Oostrum. o-o-oo—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o-o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—O AGENDA^ 1 Opening 2 Aanwijzing secretaris en stemopnemers 3 Notulen vorige vergadering 4 Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen. 5 Wijzing statuten 6 Wijzing huishoudelijk reglement 7 Machtiging tot het doen verlijden van notariële akte van statutenwijziging 8 Rondvraag en sluiting. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o De volledige agenda, de volledige tekst van de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement liggen vanaf heden op het kantoor van de bank voor de leden ter inzage. HET_BESTUUR1 A.H.W. Groot, voorzitter P.J.H.M. Loonen bestuurslid Mr. Q.C.M. Paantjens bestuurslid -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oo—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—o—oo— Oostrum, 14-6-'81 TAFELTENNISVERENIGING_OOSTRUM Onderlinge competitie: zowel voor de jeugd als voor recreanten begint de onderlinge competitie op zijn eind te lopen, we willen de laatste wedstrijden spelen op 16 en 23 juni om daarna de eind stand op te kunnen maken. Wedstrijden, dan nog niet gespeeld, worden door de wedstrijdleider van een uitslag voorzien. Voor de eindstand telt alleen voor de le plaats het aantal over winningen, voor de andere plaatsen is bepalend het verschil tus sen de gewonnen en verloren games. De kampioen van de B-poule bij de recreanten speelt volgend jaar automatisch mee in de A-poule. Grootste kanshebber is L.v.Gemert, een klein kansje hebben nog M.Kapteyns, CCornelissen en A.Scholl. 10 t

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 10