s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14'. 00 01751 10e jaargang No. 24 18 juni 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o OPENING_SPEELTERREIN_^OUDE_WATERMOLEN,T. Reeds eerder heeft de werkgroep laten weten dat t speelterrein officieel geopend zal worden. Deze gebeurtenis zal plaats vinden op zaterdag 27 juni a.s. om 12.00 uur. Ieder die aan 't tot stand komen ervan heeft meegewerkt en ver der belangstellenden zijn van harte welkom. i.v.m. De opening wil de werkgroep de jeugd (tot 12 jaar) nog even herinneren aan de tekenwedstrijd. Maak er wat van en denk aan 't inleveren nl Uiterlijk 20 juni bij HrBonte, Randenrade. Tot ziens op zaterdag 27 juni a.s. De werkgroep. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o BEJAARDENVERENIGING OOSTRUM Mededeling aan onze leden; De onlangs gehouden Rode Kruisaktie in Oostrum bracht het mooie bedrag op, van 1.027,26. Namens het Rode Kruis, hartelijk dank! Zoals U in 't weekblad Peel en Maas hebt gelezen zal op dins dag 23 juni a.s. te Venray (Het Schuttersveld) weer een pick nick middag georganiseerd worden voor alle bejaarden van de Gemeente Venray. Voor onze bejaarden zijn nog enkele deelnemerskaarten verkrijg baar De toegang is gratis, op vertoon van 'n deelnemerskaart. 1 3®raasD OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1