s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 23 RABOBANK No. 14.00.01.751 11 juni 1981 KOPIJ INLEVEREN'VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-G-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA" Maandag 15 juni: repetities in het Gemeenschapshuis. van 18.30 - 19.15 uur: aspiranten tamboerkorps van 19.30 - 20.15 uur: repetitie voor het jeugdorkest van 20.15 - 22.15 uur: repetitie voor het gehele orkest Tijdens deze repetitie voor het gehele orkest zal ook aandacht besteed worden aan het theoretische gedeelte van de exercitie. Woensdag 17 juni: repetitie in het Gemeenschapshuis, van 18.30 - 19.15 uur: opleidingen tamboerkorps van 19.00 - 19.30 uur: leerlingen tamboerkorps om 19.30 uur: repetitie voor het gehele tamboerkorps. Vanaf 20.00 uur wordt, zoals afgesproken, de eerste exercitie repetitie voor orkest en tamboerkorps gezamelijk gehouden. Ook alle leden van het orkest worden daarom op deze woensdag avond aanwezig verwacht, echter zonder instrument. Zondag 21 juni: Sacraments-processie en Eucharistieviering op Trans-Cedronwaartoe alle leden om 9.50 uur bij de kerk worden verwacht Eveneens op zondag 21 juni zal het tamboerkorps deelnemen aan het concours te Stiphout, het optreden is gepland om 17.30 uur. We worden te Stiphout aanwezig verwacht om 16.00 uur. Tenslotte zal op zondag 21 juni het orkest aanwezig zijn bij het inhalen van de Jeugdvierdaagse te Venray. In verband met de af wezigheid van het tamboerkorps is inmiddels van Limbra Smakt- Holthees de toezegging verkregen om samen met het orkest onze jeugdige wandelaars in te halen. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ~o-o VANUIT DE KLEUTERSCHOOL. Op de ouderavond van 7 mei hebben we afgesproken dat er op he" einde van het schooljaar een spreekuurtje gehouden zou worden, OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1