WEEKENDDIENSTEN_HUISARTSEN^ 6-7 en_8_juni Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Bloemen - Lankveld - van Thiel - Francken - de Muinck Keyzer - Wittgenen Schraven Dr.Francken Allegrostraat_43itel1_82824 en voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Corver - v. Loon - Vercauteren - de Vocht - Schmeetz. Dr. Schmeetz Aronskelk_76_tel85900^ 8 Juni (tweede Pinksterdag) Dr. v. Thiel Paterstraat_30^_tel81887 en Dr^_de_Voclit _Hensen±uss t r aat tel^_81878 Voor spoedeisende gevallen kunt u terecht op het spreekuur bij voornoemde doktoren op zaterdag en zondag van 10 tot 11 uur en van 17 tot 18 uur. WEEKEND - EN_NACHTDIENSTEN_VENRAYSE_APOTHEKENj Van vrijdag 5 juni 18.00 uur tot de volgende week vrijdag 12 juni De M°nnikskap_Paterslaan Openingstijden weekend: zaterdag 9.00 - 13.00 uur 17.00 - 18.00 uur Zondag 10.30 - 12.00 uur 17.00 - 18.00 uur 0_0_0-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- AGENDA 6 juni Jeugdorkest harmonie, jeugddag te Merselo 6 juni Harmonie, oud papier ophalen 7 juni Pinkstertournooi tennisclub junioren 8 juni Pinkstertournooi tennisclub senioren 15 juni Openbare vergadering Dorpsraad café van Dijk 15 juni Kleuterschool: 4 uur kennismaking met de ouders en de nieuwe kleuters 19 juni H. Vormsel 21 juni Sacramentsprocessie 21 juni Harmonie, inhalen jeugdvierdaagse Venray 21 juni Deelname Tamboerkorps aan concours te Stiphout 27 juni Jeugdmarkt A.D.O.R. 6

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6