Eredivisie sectie A leverde een erg fijn resultaat op Door de jury werd het optreden dan ook in de diverse rubrieken gewaardeerd met de kwalificaties zeer goed en uitmuntend. Een gelukwens aan onze tamboers, onder leiding van P.Poels, is daar om ook zeker op zijn plaats. pEELNAME_JEUGDORKEST_AAN_JEUGppAG_TE_MERSELO. In het kader van de Muziekfeesten Merselo zullen op zaterdag 6 juni onder het motto "De Peeljeugd musiceert" een 300-tal Jeug dige muzikanten uit onze Peel-regio voor en met elkaar muzikaal bezig zijn. Ook ons jeugdorkest zal aan dit evenement, dat begint om 13.30 uur, deelnemen. Speciaal voor deze gelegenheid is door de componist P. Stalmeier een muziekstuk gecomponeerd, welk mu ziekstuk door de jeugdige muzikanten zal worden gerepeteerd en uitgevoerd, daarbij door de componist zelf bijgestaan met aan wijzingen en reacties. Wij wensen onze jeugdige muzikanten een fijne en leerzame middag toe in Merselo. -o-o-oo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- AD^OR; -_NIEUWS - Donderdag 11 juni a.s. is er om 20.30 uur vergadering voor de leiding. - Het stichtingsbestuur van A.D.O.R. bestaat uit 5 personen. - 3 personen worden gekozen vanuit de leiding. - 2 personen worden gekozen vanuit de ouders. van deze laatste twee komt per 1 juli a.s. een plaats vrij. Ouders die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich hiervoor aanmelden bij de sekretarisMgr. Hanssenstraat la. Tel. 82841. (voor 11 juni a.s.) Jeugdwerk A.D.O.R. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Denken jullie nog aan het tijdig inleveren van het inschrijf formulier voor het volleybaltoernooi Bij voorbaat dank De Organisatie. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 0^J_LC^_IDUNA. Ja, eindelijk is het zover! Vanaf vrijdag 5 juni a.s. kunnen jullie weer onder het nuttigen van een drankje gezellig samen zijn in de SOOSTot dan. 3

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3