gezoomd. Zou U dit zelf willen doen? Inschrijven: op dinsdag 9 juni van kwart voor vier tot half vijf in de leefruimte. Inschrijfgeld meebrengen. Zorg dat je je op tijd laat inschrijven. Dit i.v.m. samenstellen van groepen en leiding. Nadere informatie: M. Weys-JoostenStationsweg 175, tel.:81656. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARMONIE "SUB MATRIS_TUTELA^ Donderdag 4 juni: 'bestuursvergadering in het Gemeenschapshuis, deze vergadering begint om 20.00 uur. Zaterdag 6 juniop deze dag zal er weer oud papier opgehaald worden. De volgende leden worden daartoe om 10 uur bij G.Kessels stationsweg verwacht: Gerard LemmensPeter Mater, John Pingen, Huub Versleijen, Henk Litjens, en G.Kessels jr. Wij willen U vragen Uw oud papier weer vanaf 10 uur gebundeld aan de straat klaar te zetten, waarna genoemde mensen het zullen komen ophalen. Zaterdag 6 juni: repetitie voor het tamboer-korps (voor het con cours) Deze repetitie begint om 1615 uur bij het Gemeenschaps huis Zaterdag 6 juni: deelname jeugdorkest aan jeugddag te Merselo. Alle leden van het jeugdorkest worden daartoe om 13.00 uur bij het Gemeenschapshuis verwacht, vanwaar we gezamelijk naar Merse lo zullen vertrekken. Zie hiervoor ook de mededelingen elders in dit blad. Maandag 8 juni: op deze 2e Pinksterdag zijn er geen repetities, de repetities voor het jeugdorkest en het (grote) orkest komen deze week te vervallen. Woensdag 10 juni: repetities tamboerkorps in het Gemeenschapshuis van 18.30 - 19.15 uur: opleidingen tamboerkorps van 19.00 - 19.30 uur: leerlingen tamboerkorps van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps Exercitierepetities: zoals werd afgesproken zullen een tweetal exercitierepetities gehouden worden voor orkest en tamboerkorps gezamelijk. Deze repetities zullen gehouden worden op woensdag 17 juni en maandag 6 juli. DISTRICTSFESTIVAL_TE_VENRAY Öp zondag 31 mei j.l. werd door D.S.V. Venray te Venray het Dis trictsfestival voor het district Venray van Limburgse bond van Tamboerkorpsen georganiseerd. Ook het tamboerkorps van onze har monie heeft deelgenomen aan dit festival. Het optreden in de 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2