MATHIJS BASTEN r 16 Dankbaar voor hetgeen hij voor ons allen betekend heeft, delen wij U mede, dat heden, na een geduldig gedragen lijden, voorzien van de H. Sacramenten van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, oom en zwager echtgenoot van PETRONELLA H.M.JANSSEN In de leeftijd van 73 jaar. Oostrum Rwand^a (Afrika) Ven ray Ven ray Boxmeer Venray Oost rum Venray Oostrum Venray De diepbedroefde familie: P.H.M. Basten-Janssen Frits Basten Gerrit en Willie Basten-Thijssen Marco en Irma Martien en Mien Basten-Voesten Marion, Jolanda, Fr^Jie Miep en Jan Vervoort-Basten Marcel, Ingrid, Robbie Ans en Ton v.d. Sanden-Basten Nicol en Masha Leo ervRieky Basten-v.d. Heuvel Gonny en Geert Smits-Basten Silvia en Monique Peter en Toos Basten-Cox José en Matt Veldpaus-Basten 5807 BH Oostrum-Venray, 2 juni 1981 Gilde^straat 1 De avondmis zal plaatsvinden donderdag 4 juni om 19.00 uur in de parochie kerk van O.L. Vrouw Geboorte te Oostrum. Vader ligt opgebaard in de rouwkapel van het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray, alwaar afscheidsbezoek donderdag tussen 18.00 en 18.30 uur Toegang via hoofdingang. De plechtige Eucharistieviering zal worden opgedragen vrijdag 5 juni om 10.30 uur in de parochiekerk te Oostrum, waarna begrafenis op de begraaf plaats Trans Cpdron aldaar. Bijeenkomst in de kerk. Gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf 10.00 u. achter in de kerk. r

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 16