Poule 4 JBus J. Janssen W. Jeiftken G. Wilms R. Zeelen Er wordt gespeeld om 9 gewonnen games De uitslagen kupnen worden genoteerd op de pouleschema's op het afhangbord. Tevens moeten de uitslagen schriftelijk of telefonisch worden meegedeeld aan P. ten BrummelhuisRanderade 26, tel. 04780 - 85473. De deelnemers moeten met elkaar afspreken wanneer zij hun wed strijden willen spelen. Men kan op 1^ baan gedurende de uren waarop geen trainingen wor den gegeven bij voorrang voor een vol uur afhangen, door middel van het afhangen van penningen die zich op het afhangbord be vinden. Voorrang betekent, dat degenen die kompetitie willen spelen bij het afhangen voorgaan boven anderen. De voorrang geldt niet wanneer de junioren voorrang genieten, op woensdagmiddag van 12.00 - 18.30 uur. Ook geldt dit niet geduren de de uren waarop het Huisvrouwentoernooi plaatsvindt, en wel op woensdagmorgen van 09.00 uur - 11.00 uur en op donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur. Het Huisvrouwentoernooi eindigt medio Alle wedstrijden moeten vóór 15 juli a.s. zijn gespeeld. Over het verdere verloop van deze kompetitie zullen nog nadere mededelingen volgen. Het Bestuur. Poule 5 Pouleö H. Groenen H. Bruijsten M. Laurensse P. ten Brummelhuis J. Linders E. Camps H. Janssen F. Martens J. Rijs H. Surminsky S^V^OOSTRUM-AFD^TENNIS In de week na Pinksteren wordt met het tweede gedeelte van de tennislessen/trainingen gestart. De lessen op Tweede Pinksterdag komen te vervallen en worden op een nader te bepalen tijdstip ingehaald. Onderstaand volgt het nieuwe schema, met uitzondering voor de zaterdagen. Er zijn n.l. op zaterdag nog enkele mogelijkheden om tennisles te nemen, zowel voor beginners als gevorderden (senio ren en junioren). Eenieder die interesse heeft kan zich a.s. za terdag 6 juni op de tennisbaan vervoegen. Onze trainster, Marie- José Dentjens, is daar aanwezig van 08.30 tot 15.30 uur. Het les-schema voor de zaterdagen (te beginnen vanaf 20 juni a.s.) verschijnt in Oostrum's Weekblad van volgende week. 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11