s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 RABOBANK No. 14.00.01.751 10e Jaargang No. 22 4 juni 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o BEJAARDENVERENIGINGOOSTRUM De leden van onze vereniging, die zich opgaven voor 'n bezoek aan informatiecentrum gas- water en electriciteit(info 3), worden verzocht op vrijdag 5 juni a.s. om 2 uur aanwezig te zijn bij informatiecentrum Past. Wijnhovenpark te Venray. Het Bestuur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- JEUGDAVOND-VIERDAAGSE Op 18-19-20 en 21 juni vindt dit jaar voor de 23e keer de jeugd- vierdaagse plaats. Ook dit jaar neemt onze school aan dit evene ment deel. De te lopen afstanden zijn als volgt: Kleuters 5 jr Klas 1 en 25 km. Klas 3 en 4: 10 km. Klas 5 en 615 km. De starttijden zijn als volgt: op 18-19 en 20 juni om 17.30 uur. Voor zondag 21 juni zijn de starttijden: 15 km. om 2 uur, 10 km. om 2.30 uur, 5 km. om 3 uur. Het vervoer is weer net als 't vorig jaar. U moet dus zelf zor gen dat Uw kind op tijd aan "de Molen" is, en wel een half uur voor starttijd. In verband met de enorme drukte rond de sporthal deze 4 dagen, heeft de gemeente Venray 'n platte grond gemaakt. Deze krijgt U met 't T-shirt mee. Alle kinderen van Oostrum moe ten bij "de Molen" (zie plattegrond) bij elkaar komen. Hier wacht de leiding. Op zondag is weer 't défilé. Hiervoor bijeenkomst Helfrichstraat Het inschrijfgeld bedraagt 5,per persoon voor 4 dagen. On der de rust krijgen de kinderen op donderdag 'n appel, vrijdag limonade, zaterdag ijs, zondag 'n appel. De groepen van Oostrum lopen in oranje T-shirt en blauwe rok of broek, 't T-shirt krij gen ze op school bij de inschrijving. Dit jaar krijgt Uw kind ook 'n blauw halsdoekje. Deze zijn wél geknipt maar nog niet om- 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1