WEEKENDEN_NACHTDIENSTEN VENRAYSE APOTHEKEN^ Van vrijdag 29 mei 18,00 uur tot de volgende week vrijdag 5 juni ST1_0DA1_pASSAGE_l Openingstijden weekend: zaterdag 9.00 - 13.00 uur 17.00 - 18.00 uur zondag 10.30 - 12.00 uur 17.00 - 18.00 uur o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- S^V^ OOSTRUM A-Fp_TENNIS Voor de goede orde willen wij onze leden nog eens herinneren aan enkele afspraken: A. - Het is niet toegestaan te temissen zonder kaartje of te ten nissen op het kaartje van iemand anders. Is iemand zijn of haar kaartje kwijt, dan kan hij of zij zich melden bij de heer J. Raedts B. - Introduceren is nog niet toegestaan. Dit is alleen geoor loofd van 15 juli tot en met 30 augustus 1981. C. - Op donderdag 28 mei (Hemelvaart) gaat het huisvrouwentour- nooi gewoon door. DPINKSTERT0URN00I In verband met het tussentijdse tournooi op 23 mei vervalt voor de senioren het Pinkstertournooi E. - Voor de junioren wordt er een tournooi georganiseerd op maandag 8 juni 2e Pinksterdag. Wie mee wil doen moet zich vóór 31 mei opgeven bij G. Wilms, tel. 83546. F. - 0NDERLINGE_K0MPETITIE t.m. 27 mei a.s. kan men zich hiervoor schriftelijk of tele fonisch opgeven bij dhr. P. ten BrummelhuisRandenrade 26, tel. 85473 of bij mevr. M.L. Janssen, Stationsweg 138 A, tel. 83555. G. - Leden van onze tennisclub, zowel junioren als senioren, die interesse hebben in het nemen van tennisles of training kunnen telefonisch kontakt opnemen met Mevr. M.L. Janssen, of zich tijdens de lesuren persoonlijk vervoegen bij onze trainster Marie-José Dentjens, en wel t/m 30 mei a.s. Ten gevolge van het afhaken van enkele leden zijn er n.l. voor de elfde t/m de twintigste les een beperkt aantal plaatsen open gevallen. De elfde les is gepland begin juni; 9

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 9