harmonie_sub_matris_tutela den. Op 7, 8 en 9 november is het jaarlijks concert van de har monie en toneel van de Vlasbloem. Gevraagd werd de viskraam op de kermis een andere plaats toe te wijzen en niet meer bij de Rabobank zoals voorheen. Hierover zal contact opgenomen worden met de gemeente. De eerstvolgende vergadering van het werkcomité is op 15 juni a.s. De eerstvolgende gecombineerde vergadering werkcomité - voorzitters op 19 oktober a.s. —o—o—o—o-o—o-o-o-o-o-o—o-o—o—o—o-o—o—o—o—o-o-o—o—o—o—o—o-o—o-o— SPEELTUIN OUDE_WATERMOLEN_WORDT_FEESTELIJK_GEOPEND In overleg tussen de werkgroep en de jeugdclubs ADOR-COZO en IDUNA is besloten om - op zaterdag 27 juni a.s. het speelterrein officieel te openen - deze opening op te luisteren met de nodige aktiviteiten van en voor de jeugd. De festiviteiten zullen hoofdzakelijk bestaan uit de jaarlijkse kindermarkt van jeugdclub ADOR gecombineerd met een soort kinderkermis en natuurlijk de officiële opening. - alle aktiviteiten zullen op en rond het terrein van de Oude Watermolen plaats vinden. In de komende weken kunt u over de verschillende aktiviteiten lezen in het Oostrums Weekblad. Nu reeds wil het organisatie-comité u op het volgende wijzen. Aan de opening van het speelterrein is een tekenwedstrijd ver bonden voor alle kinderen tot 12 jaar. Deze tekenwedstrijd houdt het volgende in: - elk kind mag een tekening (of schilderij) maken op een zelf te kiezen formaat, maar het onderwerp moet zijn: spelen - de tekening (met naam en leeftijd) moet ingeleverd worden vóór 20 juni bij dhr. Bonte, Randenrade 11 - door een commissie worden uit drie leeftijdsgroepen elk de beste tekening uitgezocht - deze drie prijswinnaars zullen o.a. uitgenodigd worden tijdens de opening de zgn. officiële openingshandeling te verrichten. Wat dat precies inhoudt blijft voorlopig nog een geheimpje. - alle tekeningen zullen bij de opening worden tentoongesteld. Tot zover de eerste berichten. Nader nieuws volgt. Jeugdclub ADOR C0Z0 IDUNA Werkgroep SPEELTERREIN -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Zondag 31 mei: deelname tamboerkorps aan het Districtsfestival te~Venray7~Het optreden van ons tamboerkorps bij dit festival zal plaats vinden om 13.40 uur, terwijl de leden van het tam- 2

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 2