ijzer aan voorzien van rozet en geel lint, met de mededeling dit in Oostrum nog eens over te doen, hetgeen door iedereen spon taan werd aanvaard. Daarna werd er nog gezellig een pilsje ge dronken en over de sport in het algemeen nagepraat. Bij het aan breken van de kleine uurtjes werd hartelijk afscheid genomen met een "tot ziens" en gingen we voldaan huiswaarts. De supporters -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11