AANMELDEN Telefonisch of schriftelijk t/m 27 mei a.s. bij: de heer P. ten Brummelhuis, Rsndenrade 26, tel. 85473 mevrouw M.L. Janssen, Stationsweg 138a, tel. 83555 Wij hopen dat vele leden zich zullen aanmelden. Het bestuur TOUR= _EN_WIELERCLUB _OOSTRUM Op 24 mei 1981 zal de jaarlijkse wielerronde verreden worden hier in Oostrum. Het parkoers is hetzelfde als vorig jaar; start-finish Van BroekhuizenstraatOoster Thienweg, gedValkenkampstraat, ged. Mgr. HanssenstraatWatermolenstraat, ged. RandenradeVlasakker en ged. Geysterseweg Ieder jaar doen wij weer een beroep op U om een beetje begrip te hebben voor het ongemak dat dit gebeuren met zich meebrengt voor de bewoners aan het parkoers. Vriendelijk wordt verzocht om op 24 mei a.s. op bovengenoemde straten na 11.00 uur 's morgens geen auto's meer te parkeren. Personen die binnen het parkoers wonen en die 's middags van hun auto gebruik wensen te maken dienen deze buiten het parkoers te parkeren. Als klapstuk vóór de officiële wedstrijden, zullen de vele Oos- strumse middenstanders, die ons steunden met advertenties en premies, aan de start komen voor een wedstrijdje van ongeveer 5 km De voorwedstrijd prominenten gaat om 12.15 uur beginnen. Ook dit jaar zal een bijdrage worden gevraagd aan de bewoners aan of binnen het parkoers, terwijl dan tevens een programma boekje zal worden verstrekt. Om 13.00 uur gaan de renners van de N.W.B. van start. De eerste groep die van start gaat is de cat. jeugd. Dit zijn allemaal kinderen van 10 en 11 jaar. Vervolgens vertrekken de adspB, leeftijd 12 en 13 jaar en daarna de adsp. A, die 14 en 15 jaar zijn. Rond half drie vertrekken dan de gentlemen met enkele clubleden, zoals good-old Dreeske Willemssen uit Oirlo, die voor eigen pu bliek goed kan rijden. Tenslotte starten om ongeveer drie uur de junioren, met aan de start div. leden van onze vereniging, en om vier uur starten de veteranen die voor het slotstuk van deze sportieve middag zullen zorgen. O-O—O-O-O-O—O-O—O—o-o—O-O-O-O—O-O-O-O-O-O-Q-O—O-O-O-O—O-G-O-Q-O 10

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 10