s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 20 RABOBANK No. 14.00.01.751 21 mei 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. _0_0_0-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- DAMESO^V^B^ Dinsdag, 26 mei, houden we een Pedicure-Demonstratie. Deze avond wordt verzorgd door Mevr. Jakobs uit Horst en wordt gehouden in zaal "de Karklingel", aanvang 20.00 uur. We hopen dat het een gezellige en ook leerzame avond wordt. het Bestuur. _0_0_0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-q-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- S_. - ST ATJ 0N_ KRI JGT_ ^5 Mede op aandringen van de inwoners van Oostrum om aan de Oostrum se (oostkant) van het N.S.-station een achtertoegang tot het station te krijgen, heeft het gemeentebestuur contacten gelegd met de Nederlandse Spoorwegen. Uit het informele overleg is een tweetal suggesties naar voren gekomen, welke nader door de n.v. Nederlandse Spoorwegen zijn bestudeerd. De beide suggesties gingen uit van een verlenging van het huidige perronoverpad. Bij nadere bestudering is gebleken, dat deze voorstellen niet kunnen worden uitgevoerd omdat ter plaatse een zogenaamd inhaal- spoor ligt waarop treinen op deze enkelsporige spoorweg elkaar in Venray kunnen passeren. Het aanbrengen van voorzieningen ter beveiliging van het overpad is voor de Nederlandse Spoorwegen uit oogpunt van exploitatie onaanvaardbaar. _0_0_o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- PEUTERSPEELZAAL_^T_ROMMELHOFKE Hoera!I We hebben een tuinman en een pick-up. Wie kan ons nu nog helpen aan wat peuterplaten om op de pick-up te draaien? Neem dan kontakt op met Toos Oostveen, tel.: 82898. Bij voorbaat dank! -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1