s REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 19 RABOBANK No. 14.00.01.751 14 mei 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ö-o-o-o VOORZITTERSVERGADERING 18 MEI a;s.! Op maandag, 18 mei a.s., houdt het werkcomité haar viermaande lijkse vergadering met de voorzitters van de verenigingen uit Oostrum of hun vertegenwoordigers. De vergadering wordt gehouden in zaal "De Karklingel" en niet in de zaal van het Bowlingcentrum zoals gewoonlijk. Aanvang 20.00 u Op de agenda staat o.a. kermis, kermisterrein, dorpsplein. Het Werkcomité "Oostrum". VANUIT DE KLEUTERSCHOOL. Aan de ouders In samenwerking mat de O.V. hebben we besloten om het volgende schooljaar heterogene (leeftijden gemengd) groepen te gaan vor men. (We denken dat in gemengde groepen de sociale vorming beter tot z'n recht kan komen). De klasse-indeling is als volgt: Marly: 20 oudste en 8 jongste kleuters Liesbeth: 22 oudste en 8 jongste kleuters Margreet8 middengroepers (kleuters die zeker jaar op school zijn). 9 jongste kleuters. In de loop van het schooljaar komen de nieuwe kleuters in deze groep. Met vriendelijke groeten, Leidsters Kleuterschool. PEUTERSPEELZAAL 't R0MMELH0FKE Ouders Op dinsdag 26 mei a.s. van 2 tot half 4 is er weer gelegenheid uw peuter aan te melden voor de peuterspeelzaal. 1 ft I OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1