S REDAKTIE Mgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 18 RABOBANK No. 14.00.01.751 7 mei 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o- Verkorte notulen vergadering werkcomité op 28 april j.l. Over het verzoek van een kaasboer om een standplaats in Oostrum is in overleg met de LOZO en de fa. Kessels afwijzend beschikt. Over de uitdeelpost voor medicijnen in Oostrum is nog niets na ders bekend. Een verzoek wordt gericht tot alle omwonenden eventuele passan ten aangaande het speelterrein bij de oude watermolen, om er op te letten dat dit terrein geen plaats is om honden los te laten lopen; ook komt in de zandbak regelmatig glas voor. Het speelterrein aan de van Broekhuizenstraat zal opgeknapt wor den; onderhandelingen met de gemeente zijn gaande. Gevraagd werd een schrikhek te plaatsen op de hoek Oirloseweg- Henri Dunantstraat Van de gemeente is een schrijven ontvangen dat men niet stil zit aangaande de verplaatsing van de polygas tanks. Eerst moet de be slissing van de Kroon binnen zijn. Van de ENFB (Echte Nederlandse Fietsersbond) is een schrijven binnen gekomen dat er op 17 mei a.s. een fietstocht zal worden gehouden. Deze start om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats achter het oude gemeentehuis. Vele bejaarden in Oostrum denken dat het werkcomité bij de toe wijzing van bejaarden-woningen inspraak heeft. Medegedeeld wordt dat het werkcomité hier geen zeggenschap in heeft. De eerstvolgende gecombineerde vergadering werkcomité-voorzit ters zal plaatsvinden op maandag 18 mei a.s. in de Bowlingzaal te 20.00 uur. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Speelterrein Oude Watermolen. Enkele weken geleden hebben wij reeds gemeld dat binnenkort de laatste hand gelegd zal worden aan de afwerking van 't speelter rein, Zo zal o.a. binnenkort de grote glijbaan bij 't speelfort geplaatst worden. Bij 't verschijnen van dit artikel staat hij 1 1 OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1