s REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 44 10e Jaargang No. 17 RABOBANK No. 14.00.01.751 30 april 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HERHALING HERHALING HERHALING ABONNEMENTSGELD_OOSTRUM^S_WEEKBLAp_VOOR HET_JAAR_1983_ Het doet de redaktie genoegen het abonnementstarrief voor het jaar 1981 te kunnen handhaven op 15,00 per jaar. Degenen die het op prijs stellen Oostrum's Weekblad ook in 1981 te ontvang en, verzoeken wij vriendelijk vóór 15 mei a.s. het abonnements geld te voldoen door storting van 15,00_op rekening nr. 14.00.01.751 bij de Rabobank te Oostrum, ten name van Mevr. Raedts-Verheyeninzake Oostrum's Weekblad onder vermelding van "abonnement 1981". ATTENTIE^ Gedurende enkele weken hebben wij de nieuwe bewoners van Oostrum ons weekblad gratis ter kennismaking aangeboden. Mochten deze bewoners op de hoogte willen blijven van deze wekelijkse Oostrumse mededelingen, dan zal na het ontvangen van Uw abonne mentsgeld voor een verdere bezorging van Oostrum's Weekblad worden zorg gedragen. Is Uw abonnementsgeld vóór 15 mei a.s. derhalve niet in ons bezit, dan nemen wij aan dat U op een verdere bezorging geen prijs stelt. Voor nadere informatie kan men telefonisch kontakt opnemen met Mevrouw M.L. Janssen-Jongbloetstel. 8 3 5 5 5. DE REDAKTIE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- HARMONIE "SUB MATRIS TUTELA Zaterdag_2_mei2 op deze dag zal er weer oud pap er worden opge haald, de volgende leden worden daartoe om 1G.00 uur bij G. Kessels. Stationsweg verwacht: Gerri" Vermeu1 Ja - an 01 jen ff OOSTRUM WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1