SPORTVERENIGING_OOSTRUM_(voetbal_en_tennis) SPORTDAG 23_MEI_A1S1 Op zaterdag 23 mei a.s. wordt er door de sportvereniging Oostrum een sportdag gehouden met aansluitend een feestavond. Deze sportdag, die voor het eerst gehouden wordt, bestaat uit een onderling senioren-, veteranen- en A-jeugd voetbaltournooi en een tennistournooi voor leden vanaf 16 jaar. Op de feestavond worden tevens echtgeno(o)t(e)verloofde etc. uitgenodigd. Afd_voetbal De navolgende spelers doen aan het tournooi mee: A. alle spelers van de 5 senioren elftallen; B. A-jeugd; C. veteranen; D. spelers die door middel van overschrijving het komend jaar in Oostrum komen voetballen; P.S. Overschrijving sluit 30 april a.s. Dit is meteen een goede gelegenheid om de andere spelers te leren kennen. E. leden van S.V. Oostrum die ook graag een balletje trappen; F. leden van de tennisvereniging, vanaf 18 jaar, kunnen ook aan het voetbaltournooi deelnemen. Aanmelding De spelers die vallen onder de categorieën A-B-C zullen voor deelname aan het tournooi en feestavond voor opgave benaderd worden door de betreffende elftalleiders. De overige spelers die vallen onder de categorieën D-E-F moeten zich via onderstaande opgavestrook voor 1 mei a.s. aanmelden op de volgende adressen: A. van Soest, Geysterseweg 18 en J. Arts Randerade 50. Afd. tennis De navolgende leden nemen deel aan het tennistournooi: A. alle leden van de tennisvereniging vanaf 16 jaar; B. senioren-voetballers die ook graag eens een keertje tennissen. Aanmeldingen Bij de leden van de tennisvereniging wordt automatisch aangeno men dat zij zonder afmelding aan het tournooi_en_de_feestavond zullen deelnemen. De seniorenvoetballers moeten zich via onderstaande opgavestrook bij de bovengenoemde adressen opgeven. Aanvang tournooien De aanvang van het voetbaltournooi is vastgesteld op 13.00 uur Het tennistournooi zal waarschijnlijk (afhankelijk van het aan tal afmeldingen) rond 10.00 uur aanvangen. Voor deze sportdag zal de kantine en kleedgelegenheid worden uitgebreid. Tevens wordt het tournooi de gehele dag vanaf 12.30 uur opgeluisterd door de muziek van Discotheek Stage Fright. 6

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 6