LAGERE^SCHOOL Op de groene strooifolders betreffende het "Groot spellencircus die op 16 april 1.1. aan uw kinderen werden meegegeven, staat geen datum vermeld. Voor kinderen van 7-12 jaar van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. Deelname-kosten 1,50 per persoon. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- AGENDA 23 april 25/26 april 26 april 27 april 2 mei 3 mei 7 mei 9 mei 12 mei 14 mei 18 mei 18 mei 23 mei 24 mei 26 mei 28 mei 1 juni 7 juni 8 juni 15 juni 19 juni 21 juni 27 juni 15 juli 30 augustus 1 sept 21 sept 22 sept 13 okt 19 okt 27 okt nov 11 nov 17 nov 8 dec Fietstocht met kinderen O.V.B. Harmonie, Solistenconcours te Castenray Concours Nobel Openbare vergadering werkcomité café Vermeulen Oud papier ophalen, harmonie Eerste H. Communie Integratie-ouderavond oudste kleuters Peeltournooi te Vierlingsbeek, harmonie Kienen O.V.B. Interne vergadering oudervereniging Openbare vergadering werkcomité (Michels Bowling) Start huisvrouwentournooi tennisclub Tournooi en Feestavond S.V. Oostrum Jaarlijkse wielerronde te Oostrum Pedicure demonstratie O.V.B. Hemelvaartsdag, Poliotournooi E-jeugd Sportpark "De Spar" Start onderling kompetitie tennisclub Pinkstertournooi tennisclub junioren Pinkstertournooi tennisclub senioren Openbare vergadering Dorpsraad café van Dijk H. Vormsel Sacramentsprocessie Jeugdmarkt A.D.O.R. Introduceren tennisclub Einde introduceren tennisclub Kevelaer O.V.B. Openbare vergadering dorpsraad café Vermeulen Spreker Gemeenteraad O.V.B. Moederavond O.V.B. Openbare vergadering dorpsraad Michiels (Bowling) Excursie Nestlé O.V.B. Uitwisseling O.V.B. Algemene ledenvergadering carnavalsvereniging Kienen St. Nicolaas O.V.B. Spreker over Werklozen O.V.B. 4

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 4