korps van 19.30 - 20.15 uur: repetities voor het jeugdorkest van 20.15 - 22.15 uur: repetities voor het gehele orkest Woensdag 29 april: repetities in het Gemeenschapshuis, van 18.30 - 19.15 uur: opleidingen tamboerkorps van 19.00 - 19.30 uur: leerlingen tamboerkorps van 19.30 - 21.00 uur: het gehele tamboerkorps Zaterdag 2 mei: op deze dag wordt weer oud papier opgehaald. Zondag 3 mei: opluistering van de le Heilige Communie-viering. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o WEËKENDDIENSTEN_HUISARTSEN^ 25 en 26_april Vanaf zaterdag 8 uur tot zondagavond 24 uur nemen waar voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Bloemen - Lankveld - van Thiel - Francken - de Muinck Keyzer en Wittgen: Dr_Francken^_Allegrostraat_43± tel^_82824 en voor de patiënten van de huisartsen: Dr. Corver - Beckers - Vercauteren - de Vocht - Schmeetz: Dr. Schmeetz, Aronskelk_76^_tel85900 Voor spoedeisende gevallen kunt U terecht op het spreekuur bij voornoemde doktoren op zaterdag en zondag van 10 tot 11 uur en van 17 tot 18 uur. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o WEEKEND-_EN_NACHTOIENSTEN_VENRAYSE_APOTHEKEN£ Van vrijdag 24 april 18.00 uur tot de volgende week vrijdag 1 mei DE_MONNIKSKAP_PATERSLAAN Openingstijden weekend: zaterdag 9.00 - 13.00 uur 17.00 - 18.00 uur zondag 10.30 - 12.00 uur 17.00 - 18.00 uur -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 3