wijl zowel A- als B-poule bij de recreanten nog een flink aan tal weken nodig zullen hebben. We hopen op een geregeld aanwe zig zijn, maar laten nogmaals weten dat bij te grote wedstrijd achterstand of te vaak afwezig zijn de betreffende personen ge schrapt worden uit de onderlinge competitie I I Dan is het ook weer tijd om een ledenstop af te kondigen welke voorlopig geldt tot na de zomervacantieMet 28 recreanten heb ben we er eigenlijk al wat erg veel. Dan nog enkele belangrijke data: 5 mei normaal doorgaan van de onderlinge competitie. 12 mei': wedstrijd voor de jeugd tegen spelers uit Ysselsteyn; geplande duur van 18.30 uur tot - 21.00 uur; die avond géén onderlinge compe titie voor recreanten. 26 mei Verkiezingen: geen spelavond voor de jeugd; wel voor recreanten met gewoon onderlinge com petitie. N.B. De meeste jeugdleden zullen over één week hun shirt in huis hebben. Dan zullen de ouders de rekening ontvangen. Biljartvrienden SNA, Weer van alles te melden deze keer. Allereerst gaan onze gelukwensen uit naar Geert Arts die na een moeilijke start van de 4de klasse in de Venrayse bond zeer goed terug wist te komen en toch nog een derde plaats wist te behalen. Helaas bleef Wim Kleuskens beneden zijn niveau en eindigde op een laatste plaats. De belangstelling van de zijde van SNA was zeer groot. Het kan soms zo geweldig tegen zitten terwijl een andere keer de gemiste ballen nog goed klotsen. Dat is nu eenmaal het mooie van de sport. Ook is de afgelopen week de jeugdkompetitie aangevangen, goed voorbereid door Hans van Dijk die overigens zelf was uitgeloot. Denk eraan jongens dat het eerste rondje op jullie biljartavond gratis is. Johnny v. Bergen staat voorlopig bovenaan met een gemiddelde van 0,6 op de voet gevolgd door Hans Kessels 0,5, Pieter Verhagen 0,466 en Michiel van Dijk met 0,4. Peter Janssen en Marcel Derks bleven op 0,1 steken. De sfeer was overigens gezellig. De onderlinge kompetitie schoot ook weer wat op. Harry Lenssen bracht zijn record naar 39 (serie wel te verstaan). Hoogte en diepte punten waren deze week o.a. de voortdurende winst van Jac Mols tegen Herman Litjens en Harry, de winst van Eddy van de Venne met een gemiddelde van 3,071 tegen Jo de Beer, het tragisch verlies van ondergetekende tegen de sterk spelende Bèr van Dijk én niet te vergeten de winst van Twan Claessen op Jo de Beer. Tenslotte nog veel suc ces en sterkte voor Eddy en Huub Reynders die deze week de SNA kleuren gaan verdedigen in de derde klasse van de V.B.B. 11

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 11