T. v. Huët T. Kusters A. Vermeulen L Linders - Men dient van 9-11 uur resp. 13.30 - 15.30 uur beschik baar te zijn. In het Oostrum's weekblad dat 7 mei wordt bezorgd staan de door loting aangewezen deelneemsters (naar uur ingedeeld) vermeld. In principe blijven deze tijden gedurende het ge hele toernooi gehandhaafd. Mocht men 'n keer verhinderd zijn, dan gelieve men persoonlijk voor vervanging te zorgen Het ligt in de bedoeling te blijven spelen tot de zomerva kantie begint. Het huisvrouwentoernooi zal een puur recre atief karakter hebben. d- BEGELEIDING bij het tennissen door de jeugd op WOENSDAGEN, ingaande 29 april a.s., van 14 - 16.00 uur. Een 12-tal dames van onze leden heeft zich spontaan bereid verklaard op woensdagmiddag van 2 tot 4 uur bij tourbeurt op de tennisbanen aanwezig te zullen zijn, teneinde onze jeugd bij het tennissen te begeleiden. Het bestuur is deze dames hiervoor zeer erkentelijk en hoopt, het tennissen door onze jeugd hiermede te bevorderen. Immers, vaak willen de jeugdleden gaan spelen, doch hebben geen partner. Men kan nu op woensdagmiddag zonder meer alleen naar de baan gaan, waar dan vanaf 29 april a.s. 2 dames aanwezig zijn, die indien nodig groepjes spelers samenstellen en bege leiden. De dames die zich hiervoor beschikbaar hebben ge steld zijn: Mevr. v. Arsen Mevr. T. Linders woensdagmiddag 29 april 6 mei 13 mei 20 mei 27 mei 3 juni In het 0ostrum"s weekblad zal wekelijks een "herinnering" wor den opgenomen. Hierbij passen wij hetzelfde systeem toe als bij de begeleiding oversteken jeugdvoetballers. J. Verhaegh R. Verstraelen T. Groenen N. Martens G. Wilms Rijs HET BESTUUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Tafeltennisvereniging Oostrum Het afgelopen weekend gespeelde Paastoernooi van Red Stars heeft wel het nodige spelplezier, maar geen succes gebracht. Zowel van de 8 jeugdleden op zondag als de 8 recreanten op maandag bereikte er slechts één de volgende ronde. Daar kwam ook het einde voor Kitty Kempen en L Duyn. Binnen de vereniging is er nog voldoende onderlinge strijd. De jeugd speelt haar onderlinge competitie voortvarend af, ter- 10 TT TT TT TT

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 10