i REDAKTIE: Mgr. Hanssenstraat 4 10e Jaargang No. 16 RABOBANK No. 14.00.01.751 23 april 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. -o-o-o-o-o-o—o-o-o-o-o-o—o—o-o-o-o-o-o—o—o—o-o—o-o-o—o-o-o—o-o— Zoals andere jaren, zal voor onze leden weer 'n dagreis georga niseerd worden en wel op Vrijdag 8 mei a.s. Hoofddoel van deze reis is, *n bezoek aan de Keukenhof. Wij wil len op deze dag vertrekken om 8.00 uur. Bijeenkomst aan de kerk In de voormiddag brengen wij eerst een bezoek aan Schiphol, waarna de koffietafel voor ons klaar staat. Hierna zullen wij enkele uren op de Keukenhof doorbrengen, waar na de terugreis is gepland naar het Witte Huis in Zeeland waar gedineerd wordt. Wij willen omstreeks half 10 weer in Oostrum terug zijn. De kosten van deze dagtocht, plus gehele verzorging bedraagt 41,00 per persoon. Wilt u zich 50_spoedig_mogelijk (uiterlijk 1 mei) opgeven bij een der bestuursleden, in verband met het reserveren van de bus Wij hopen op voldoende deelname aan deze dagtocht. Geeft u s.v.p. zo fPoedigmogelijk_op^ P.s. (entree Keukenhof ƒ6,50 per persoon voor eigen rekening) (bejaardenpasje meebrengen i.v.m. reductie op deze entree prijs) -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- VANUIT_DE_KLEUTERSCHOOL Aan de ouders Het programma op 29 april i.v.m. Koninginnedag is als volgt: om 9.00 uur een optocht door het dorp. De kinderen mogen ver sierd naar school komen (b.v. iets gemaakt van oran je of rood-wit-blauw crêpepapier) en een muziekin strument je meebrengen (eventueel een zelfgemaakt muziekinstrumentje b.v. een bus met steentjes; een 1 BEJAA^EWERENIGINGOOSTRUM OOSTRUMs WEEKBLAD

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1