j REDAKTIEMgr. Hanssenstraat 4 10e Jaargang No. 15 RABOBANK No. 14.00.01.751 16 april 1981 KOPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAGAVOND 21.00 UUR. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o De redaktie wenst U allen prettige paasdagen. Kopij inleveren 2e paasdag 0_0_o—o-o-o—o—o-o-o~o-o-o-o-o-o—O-O—o-o—o-o-o-o-o-o-o-o-o—o-o-o OOSTRUMs WEEKBLAD I w

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 1