paaszaterdag waarlijk de Zoon van God". Is er niet iets van al deze mensen in mij? Is het verhaal van vandaag niet mijn verhaal? De dienst op Paaszaterdag begint om 20.00 uur; ons Jongerenkoor zal deze dienst opluisteren met zang. Pijn, lijden en droefheid hebben plaats gemaakt voor vreugde en blijheid, want Christus is verrezen, nieuw leven, ook voor ons. Niet de dood heeft het laatste woord, maar het leven. We mogen onze hoop stellen op wat blijft. Mag het voor ons allen een ZALIG PASEN zijn. KERKSCHOONMAAK De lente schoonmaak -of Paasschoonmaak- van ons kerkgebouw heeft plaats op donderdag 16 april. We zijn er erg blij mee, dat er steeds vrijwilligsters te vinden zijn die 'n hele voormiddag opofferen voor de grote schoonmaak van de kerk. Mogen we ook nu weer op 'n groot aantal rekenen? Vele handen maken het werk licht en gezellig. Ook hier geldt het gezegde: hoe meer zielen hoe meer vreugde BLOEMEN Bloemen voor de versiering van de kerk op Witte Donderdag en Pa sen zijn bijzonder welkom. Mocht U mij niet thuis treffen dan kunt U ze ook bij het Maria-altaar neerleggen. NIEUW_LEVEN Lente betekent: nieuw leven. Lente brengt vreugde en blijdschap, lente brengt de zon weer in huis. Dit geldt dit jaar wel heel bijzonder voor Ger en Ria Moraal van de Asselberghsstraat 25. Vol blijdschap en dankbaarheid tegenover de Gever van het leven, mochten zij 1 april hun eerste kind en dochtertje verwelkomen en bewonderen; de droom van hun hart: Marjolijn, zoals wel blijkt uit de tekst van het geboortekaartje: "MARJOLIJN, je bent nog zo klein en zo onwetend; maar toch zo groots en fijn wat jij voor ons betekent". Ook wij roepen MARJOLIJN een hartelijk welkom toe in onze pa rochiegemeenschap. Ger en Ria, van harte proficiat en 'n zon nige, gelukkige toekomst met en voor MARJOLIJN. Uw pastoor. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o De kollekte van de afgelopen week heeft een bedrag opgeleverd van 527,26. Sakor wil langs deze weg alle kollektanten en gevers hartelijk danken en hoopt ook in de toekomst te kunnen koliekteren in Oostrum. Stichting Sakor. 7

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 7