Misdienaarsbeurten Zaterdag 19.00 uur Zondag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 8.30 uur 10.00 uur 17.00 uur 15.00 uur 19.00 uur 14.30 uur 19.00 uur 20.00 uur Ronny Pelzer - Hans Holtackers - Jan Rutten - Leon Hendrix Sjackie Wilmsen - Michel van Dijk - Roland Tacken - Paul Janssen Ivo Franssen - René Theeuwen - Frits Dupont - Roel Folkerts Ivo Franssen - René Theeuwen WiLLe_ponderda.g Ronny Pelzer - Hans Holtackers - Jan Rut ten - Leon Hendrix Paul Janssen - Roland Tacken - Ivo Frans sen - Frits Dupont Goede Vrijdag Sjackie Wilmsen - Roel Folkerts - Jan Rutten - Ronny Pelzer Paul Janssen - Ivo Franssen - Frits Du pont - Michel v. Dijk Paaszaterdag Paul Janssen - Frits Dupont - Roland Tacken - Michel v. Dijk - Sjackie Wilmsen - Ronny Pelzer VASTENACTIE_1981 U hebt in dit Oostrum's Weekblad 'n envelop aangetroffen, waarop vermeld staat: "VASTENACTIE 1981 VOOR ONZE DORPSGENOTE ZR. TRUUS LEMMENS IN PAKISTAN". Nu zaterdag a.s. -dus 11 april- zullen wederom leden van onze Carnavalsvereniging "De Karklingels" deze envelop bij U thuis komen ophalen. Zoals U reeds is medegedeeld gaat de volledige opbrengst van deze vastenactie naar onze dorpsgenote Truus Lem- menshet komt dus op 'n goede plaats, in goede, dankbare han den Moge Uw bijdrage -Uw vastenoffer- ook dit jaar weer een royale uitdrukking zijn van Uw dankbaarheid tegenover God, dat U het -in vergelijking met die honderden gehandicapten van Zuster Truus Lemmens- nog zo goed hebten tegelijk een van harte mee leven en meedelen met al die lichamelijk of geestelijk gehandi capten De nood is groot; laat hen in Godsnaam niet in de steek; ver plaatst U zich even heel diep in hun situatie, dan geeft U on getwijfeld zonder pijn. In ons kerkgebouw hebt U gedurende de vastentijd verschillende afbeeldingen kunnen zien van iemand die zijn kruis draagt. 4 t

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 4