Voor wedstrijdballen wordt door onze club gezorgd. Mocht er toch nog iemand zijn, die plotseling niet aan dit tour- „ooi kan deelnemen en die wel ingedeeld ^aat op ondersta ftroV7ipht dan gelieve men zelf voor vervanging te zorgen, ±n het alleruiterste geval kan t.m. Paaszaterdag kontakt opgenomen worden met Mevrouw M.L. Janssen-Jongbloetstel.. 8 Wij wensen eenieder een prettige wedstrijd en veel tennisgenot op met zon overgoten banen. 9.30 - 10.15 uur 10.15 - 11.00 uur 11.00 - 11.45 uur 11.45 - 12.30 uur 12.30 - 13.15 uur 13.15 - 14.00 uur 14.00 - 14.45 uur 14.45 - 15.30 uur BAAN_I Fr. Martens GOudenhoven J. Selder H. v.d. Wildt Sj. v. Haaren J.W.M. Janssen Jos Manders W. Vloet H. Bruysten H. Camps H. Janssen R. Zeelen L. Lauwaars Q. Paantjens J. Vermeulen Th. Versieyen JLinskens Geert Schelbergen H. Surminski Jos Thielen H. Beckers H. Groenen J. Janssen W. Linders (Mgr. H'str.) H. Freriks A. Groot H. Hoedemakers J. Raedts Dhr. Ates jr. J. Aarts L. Verhaegh Gr. Wilms Het bestuur. BAAN II M.L. Janssen N. Martens W. Leyen G. Wilms A. Jeuken J. Thielen A. Vermeulen M. Zeelen M. Bus Mevr. Ates A. van Leeuwen Y. Manders N. Camps W. Janssen SOudenhoven M. Rijs v.d. Mortel-Eyden Mevr. Kusters (R,rade) A. Lauwaars R. Verstraelen Jo Aarts Wil Kateman Diny Camps Annette Nellissen ThGroenen Tr. Custers M. Philipsen A. Selder R. Beckers T. Laurensse Tr. Linders MLeeuwenkamp 13

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 13