BILJARTVRIENDEN_-_SNA Wel, deze week groot nieuws. Heine van der Wildt is kampioen geworden in de 6e klasse van de Venrayse Bond. Leuk om eens over jezelf te schrijven. Het kampioenschap werd bij Bér gespeeld en opgeluisterd door goede sfeer én lekkere hapjes van Paula. De wedstrijden waren goed georganiseerd door Harry Lenssen en werden vooral goed begeleid door hem. De finale-party werd gespeeld tussen Jan van Well en ondergete kende, die na een spannende barrage de strijd in het voordeel van SNA wist te be'slissen. Even had 't er naar uitgezien dat ik zou verliezen, maar gelukkig liep alles goed af. Deze week worden er weer veel finales gespeeld van de V.B.B. en wel Harry DanielsHenk van den Heuvel en Sraar Vermeulen spelen 7, 9 en 11 april de finale 5e klasse in Leunen. Wim Kleuskens en Geert Arts op 16, 17 en 18 april de finale 4e klasse in "de Klomp". Huub Reijnders en Eddy van de Venne de finale 3e klasse op 23, 24 en 25 april en Harry Lenssen de finale 2e klasse 30 april en 1 en 2 mei. Wij wensen jullie allemaal veel plezier en sukses toe. HEINE o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O sVOOSTRUMAFD,_TENNIS 0 p_E_N_I_N_G_S_T_0_U_R_N_0_0_I1_?_8_1 Op Tweede Paasdag, 20 april a.s., openingstournooi voor de SENIOREN. Mede gezien de enorme belangstelling voor dit eerste töürïiööï in het nieuwe tennisseizoenbeginnen we reeds om 9.30 uur en zal de laatste partij eindigen om 19.15 uur. Er moet met ca. 100 personen een programma afgewerkt worden. Laten we hopen dat de weergoden ons dus goed gezind zijn. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan verschuiven we het tournooi naar ZONDAG 26 APRIL a.s. In dat geval komen nade re mededelingen in Oostrum's Weekblad dat 23 april verschijnt. Onderstaand een opstelling van de deelnemers/sters. Het ligt in de bedoeling dat de vier heren resp. vier dames 45 minuten dubbelen. Helaas ontbreekt ons de tijd voor gemengde dubbelspe len. Na afloop van de partij is er voor elke deelnemer/ster koffie met vlaai in de kantine. 12 - - <v

Oostrum's Weekblad | 1981 | | pagina 12